XSST 28/10/2020 - Thứ 4

Giải
G.8 07
G.7 990
G.6 7046 9068 1311
G.5 1265
G.4 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763
G.3 00320 45227
G.2 61118
G.1 99536
G.ĐB 972537
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/10/2020
Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 18
2 20, 25, 27
3 36, 37
4 46
5 -
6 63, 65, 67, 68
7 75
8 80, 86
9 90, 97

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86