XSTG 04/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 06
G.7 756
G.6 8728 9205 1324
G.5 8502
G.4 87522 12063 00082 71206 58833 57471 55440
G.3 83881 31332
G.2 91428
G.1 66166
G.ĐB 395807
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/10/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 05, 06, 06, 07
1 -
2 22, 24, 28, 28
3 32, 33
4 40
5 56
6 63, 66
7 71
8 81, 82
9 -

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86