XSTG 18/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 79
G.7 865
G.6 2421 4696 8899
G.5 7478
G.4 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791
G.3 58025 00685
G.2 85070
G.1 07871
G.ĐB 680848
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 18/10/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 21, 21, 25
3 34, 39
4 48
5 -
6 60, 65
7 70, 71, 78, 79
8 85, 86
9 91, 96, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86